Béo phì và COVID-19 – Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Các tổ chức chuyên ngành trên toàn thế giới đã xây dựng nội dung trực tuyến để hỗ trợ sức khỏe cộng đồng luôn được cập nhật thông tin mới nhất về bệnh béo phì và COVID-19.

Các hội thảo trực tuyến hữu ích

Dưới đây là các hội thảo trực tuyến hữu ích của các tổ chức hàng đầu về bệnh béo phì:

 • Hiệp hội châu Âu về nghiên cứu béo phì - hội thảo trực tuyến thừa cân và béo phì là yếu tố nguy cơ của COVID19
 • Liên đoàn béo phì thế giới - hội thảo trực tuyến về Sự xung đột của Hai Đại dịch
 • Liên đoàn Béo phì Thế giới - hội thảo trực tuyến con người là trung tâm

Các trang web về COVID-19

 • Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh: Bệnh do Coronavirus 2019 (COVID-19)
   (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)
 • Các tổ chức y học Châu Âu: Bệnh do coronavirus (COVID-19)
  (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19)
 • John Hopkins: Trung tâm dữ liệu Coronavirus
  (https://coronavirus.jhu.edu/)
 • Tổ chức Y tế Thế giới: Đại dịch bệnh do coronavirus (COVID-19)
  (https://www.thelancet.com/coronavirus)
 • Tổ chức Y tế Thế giới: Đại dịch bệnh do coronavirus (COVID-19) 
  (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

Các trang web về bệnh béo phì và COVID-19

 •   Hiệp hội chuyển hóa và phẫu thuật chuyển hóa  Hoa Kỳ: Trung tâm dữ liệu COVID-19
  (asmbs.org/resources/covid-19-resource-center)
 • Hiệp hội Châu Âu về nghiên cứu béo phì: COVID-19 và Béo phì
  (https://easo.org/covid-19-and-obesity/)
 • Béo phì ở Canada: COVID-19 và Béo phì: Những điều cần biết
  (Fatcanada.ca/covid-19/)
 • Hiệp hội béo phì: Béo phì & COVID-19
  (https://www.obesity.org/covid-19-and-obesity/)
 • Liên đoàn Béo phì Thế giới: Coronavirus (COVID-19) & Béo phì
  (https://www.worldobesity.org/news/statement-coronavirus-covid-19-obesity

Các tạp chí hữu ích:

 • Tạp chí Y học Anh:
  (https://www.bmj.com/coronavirus)
 • Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ
  https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
 • Béo phì ở Canada: COVID-19 và Béo phì: Những điều cần biết
  (Fatcanada.ca/covid-19/)
 • Tạp chí Y học New England:
  www.nejm.org/coronavirus
 • Tạp chí The Lancet
  https://www.thelancet.com/coronavirus

Thông tin cho bệnh nhân của bạn

Truthaboutweight™ là một dữ liệu giáo dục trực tuyến mà bệnh nhân của bạn có thể tìm thấy thông tin về bệnh béo phì, bao gồm hướng dẫn về cách đối phó với bệnh béo phì trong cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay. Ấn vào đây để xem truthaboutweight.global.

HQ20OB00148, Ngày phê duyệt: Tháng 12/ 2020

 

Điều này có giá trị cho bạn không?

Những bài viết liên quan

Béo phì và Covid-19

Béo phì và Covid-19

Đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã đưa các vấn đề xung quanh bệnh béo phì trở nên phổ biến trong nhận thức của cộng đồng. Tìm thông tin về hiểu mối liên quan giữa béo phì và COVID 19 tại đây