Béo phì và COVID-19

Đi dch COVID-19 đang din ra đã đưa các vn đxung quanh bnh béo phì trnên phbiến trong nhn thc ca cng đng. Các nghiên cu gn đây đang nhn mnh rng nhng ngưi  béo phì có nguy cơ cao tiến trin bnh nng hơn và các biến chng do COVID-19.1-4 Ngoài ra, mt nghiên cu gn đây cho thy rng nhng bnh nhân trtui béo phì có nhiu khnăng bị ảnh hưng bi COVID- 19, đc bit là phi nhp đơn vchăm sóc đc bit.5

Nguy cơ COVID-19 tin trin mc đnng hơn

Dliu sơ bcho thy nhng ngưi béo phì có nhiu nguy cơ tiến trin COVID-19 mc đnng.6 Trung tâm Kim soát và phòng nga dch bnh Hoa K(CDC) tuyên brng ngưi bnh mi la tui có bnh lý nn đu có nguy cơ cao hơn mc bnh COVID-19 nng, nhp vin và điu trti đơn vchăn sóc đc bit.2-5,7-10

 • 48,3% sngưi nhp vin vì COVID-19 có BMI ≥30 (kg /m2)10
 • BMI> 40 (kg/m2) là yếu tdbáo nguy cơ cao nhp vin đng thhai, sau tui3
 • Bnh nhân béo phì mc COVID-19 tăng nguy cơ tvong9

Các nghiên cu đã chra rng mi 1 đơn vBMI tăng lên có liên quan đến tăng 12% nguy cơ mc COVID-19 nng.11

Tăng nguy cơ các biến chng khác

Dliu hin ti cho thy rng thông thưng, COVID-19 có thgây ra các triu chng và biến chng nghiêm trng hơn nhng ngưi trên 65 tui, 5,7 và nhng ngưi bnh lý mãn tính khác, bao gm cnhng ngưi béo phì. 3 Tuy nhiên, nhng bnh nhân mc COVID- 19 dưi 65 tui, biến chng phbiến nht là béo phì.8 Béo phì đã đưc biết là có liên quan đến các biến chng khác bao gm bnh tim mch, đái tháo đưng và tăng huyết áp, cũng nm trong các nhóm dân sđưc cho thy có nguy cơ cao bbiến chng COVID-19 nghiêm trng hơn.1,7,12-14

Đbiết thêm thông tin vcác biến chng phbiến liên quan đến béo phì, hãy n vào đây

Nhng khnăng có th

Trong khi dliu điu tra mi liên quan gia COVID-19 và béo phì vn đang đưc phát hin, các nghiên cu gn đây đã cho thy mc đnghiêm trng ca COVID-19 tăng nhng ngưi béo phì là do các khnăng sau:2,3

 • Gim cơ chế bo vtim mch và hô hp15
 • Các biến chng liên quan đến béo phì và các bnh đi kèm khác (như bnh tim mch và đái tháo đưng)15
 • Các yếu tchuyn hóa (như tăng huyết áp, kháng insulin và ri lon lipid máu)2
 • Tăng tiếp xúc vi vi rút / HOC Gim đáp ng min dch16

Cn nghiên cu thêm đđưa ra kết lun đy đvmi quan hnhân quvà sinh lý bnh cthgia béo phì và mc đnghiêm trng ca COVID-19.17

Điu quan trng hơn bao gihết là đm bo ngưi béo phì có thduy trì hoc bt đu kế hoch qun lý cân nng lành mnh mt cách ddàng nht có th.18,19 Đi dch hin nay có thgóp phn làm gia tăng tlbéo phì, ví dnhư các chương trình gim cân (thưng đưc thc hin theo nhóm) và các bin pháp can thip đang bct gim nghiêm trng. 19  Các bin pháp phong ta hin ti đưc áp dng mt squc gia, có thnh hưng đến vn đng và bt buc không đưc tham gia các hot đng thcht, ngay ctrong thi gian ngn, làm tăng nguy cơ mc bnh chuyn hóa. 19

Tm quan trng ca qun lý dài hn

Stcách ly đã dn đến vic nhiu ngưi phthuc vào thc phm chế biến sn có thi hn sdng lâu hơn (thay vì thc phm mi chế biến) và thc phm đóng hp (vi lưng natri cao hơn). 19  Điu trvà phu thut gim cân bhy b, và các bui thăm khám đnh knhng bnh không cp tính đã bct gim, điu này có thdn đến nhng ngưi mc mt sbnh mãn tính không có schăm sóc đy đ.19,20  Điu quan trng là phi đm bo nhóm bnh nhân dbtn thương, chng hn như nhng ngưi béo phì, nhn đưc schăm sóc tt nht có thđtránh nhng nh hưng lâu dài đến hthng y tế.18

Các hội thảo trực tuyến hữu ích

Dưới đây là các hội thảo trực tuyến hữu ích của các tổ chức hàng đầu về bệnh béo phì:

 • Hiệp hội châu Âu về nghiên cứu béo phì - hội thảo trực tuyến thừa cân và béo phì là yếu tố nguy cơ của COVID19
 • Liên đoàn béo phì thế giới - hội thảo trực tuyến về Sự xung đột của Hai Đại dịch
 • Liên đoàn Béo phì Thế giới - hội thảo trực tuyến con người là trung tâm

Các trang web về COVID-19

 • Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh: Bệnh do Coronavirus 2019 (COVID-19)
   (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)
 • Các tổ chức y học Châu Âu: Bệnh do coronavirus (COVID-19)
  (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19)
 • John Hopkins: Trung tâm dữ liệu Coronavirus
  (https://coronavirus.jhu.edu/)
 • Tổ chức Y tế Thế giới: Đại dịch bệnh do coronavirus (COVID-19)
  (https://www.thelancet.com/coronavirus)
 • Tổ chức Y tế Thế giới: Đại dịch bệnh do coronavirus (COVID-19) 
  (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

Các trang web về bệnh béo phì và COVID-19

 •   Hiệp hội chuyển hóa và phẫu thuật chuyển hóa  Hoa Kỳ: Trung tâm dữ liệu COVID-19
  (asmbs.org/resources/covid-19-resource-center)
 • Hiệp hội Châu Âu về nghiên cứu béo phì: COVID-19 và Béo phì
  (https://easo.org/covid-19-and-obesity/)
 • Béo phì ở Canada: COVID-19 và Béo phì: Những điều cần biết
  (Fatcanada.ca/covid-19/)
 • Hiệp hội béo phì: Béo phì & COVID-19
  (https://www.obesity.org/covid-19-and-obesity/)
 • Liên đoàn Béo phì Thế giới: Coronavirus (COVID-19) & Béo phì
  (https://www.worldobesity.org/news/statement-coronavirus-covid-19-obesity

Các tạp chí hữu ích:

 • Tạp chí Y học Anh:
  (https://www.bmj.com/coronavirus)
 • Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ
  https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
 • Béo phì ở Canada: COVID-19 và Béo phì: Những điều cần biết
  (Fatcanada.ca/covid-19/)
 • Tạp chí Y học New England:
  www.nejm.org/coronavirus
 • Tạp chí The Lancet
  https://www.thelancet.com/coronavirus

Thông tin cho bệnh nhân của bạn

Truthaboutweight™ là một dữ liệu giáo dục trực tuyến mà bệnh nhân của bạn có thể tìm thấy thông tin về bệnh béo phì, bao gồm hướng dẫn về cách đối phó với bệnh béo phì trong cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay. Ấn vào đây để xem truthaboutweight.global.

HQ20OB00148, Ngày phê duyệt: Tháng 12/ 2020

 

Thông tin này có hữu ích cho bạn không?

Những bài viết liên quan