Tìm hiểu về béo phì là một bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến 650 triệu người trưởng thành trên toàn thế giới. Nó có tác động đáng kể đến sức khỏe với hơn 200 biến chứng có thể xảy ra ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và hệ thống. 1, 2 Do đó, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCPs) xem bệnh nhân béo phì trong suốt sự nghiệp của họ và công nhận rộng rãi đó là một tình trạng nghiêm trọng, mãn tính thường tái phát. 3 Tuy nhiên, số người sống chung với bệnh béo phì

Béo phì và Covid-19

Béo phì và Covid-19

Đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã đưa các vấn đề xung quanh bệnh béo phì trở nên phổ biến trong nhận thức của cộng đồng. Tìm thông tin về hiểu mối liên quan giữa béo phì và COVID 19 tại đây