Béo phì và Covid-19

Đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã đưa các vấn đề xung quanh bệnh béo phì vào ý thức cộng đồng. Các nghiên cứu gần đây đang chỉ ra rằng những người bị béo phì có nguy cơ phát triển bệnh nặng hơn và các biến chứng do COVID-19