Béo phì và COVID-19

Béo phì và COVID-19

Béo phì không chỉ là thừa cân. Nó có liên quan đến hơn 200 biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của một cá nhân và các hệ thống cơ quan khác nhau.