Hướng dẫn tiếp cận từng bước để điều trị béo phì như một bệnh mạn tính, bao gồm thông tin làm việc với bệnh nhân về cá thể hóa kế hoạch quản lý cân nặng và hỗ trợ người bệnh giảm cân. Đọc thêm về các lựa chọn điều trị khác nhau sẵn có, tầm quan trọng của phương pháp tiếp cận đa chiều đối với điều trị béo phì và duy trì cân nặng lâu dài. 
BẮT ĐẦU: Tư vấn người bệnh

BẮT ĐẦU: Tư vấn người bệnh

Tính chất phức tạp và bản chất nhạy cảm của bệnh béo phì có thể làm cho các cuộc trò chuyện với bệnh nhân trở nên khó khăn hơn. Sử dụng cách tiếp cận đồng cảm và xin phép người bệnh là cách khởi đầu hữu ích