Tiếp cận những nguồn tài nguyên có thể tải xuống cho bạn và bệnh nhân nhằm tối ưu hóa xử trí béo phì. Khám phá những công cụ để hỗ trợ người bệnh trong hành trình giảm cân; từ cung cấp thông tin về béo phì đến vẽ biểu đồ lịch sử cân nặng và đặt mục tiêu có ý nghĩa nhằm gia tăng cơ hội duy trì giảm cân ở người bệnh. Bạn cũng có thể tìm thấy một tập hợp đầy đủ những tài nguyên đào tạo y khoa và bài giảng để hỗ trợ việc học hỏi liên tục và tiếp cận những hướng dẫn điều trị béo phì

Tác động tiêu cực của COVID-19 và những biện pháp phòng ngừa có liên quan tới nguy cơ tim mạch – chuyển hóa

Tác động tiêu cực của COVID-19 và những biện pháp phòng ngừa có liên quan tới nguy cơ tim mạch – chuyển hóa

**Địa chỉ thư tín: Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  y khoa Soo Lim, Khoa Nội, Đại học Y khoa, Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Đại học Quốc gia Bundang, Seoul, Seongnam, Hàn Quốc, 82, Gumi-ro, 173 Beon-gil, Bundang-gu, Seongnam 13620, Hàn Quốc  E-mail: limsoo@snu.ac.kr,  Điện thoại: + 82-31-787-7035; Fax: +82-31-787-4051  HQ21OB00125, Ngày phê duyệt: Tháng 6/ […]