Tiếp cận những nguồn tài nguyên có thể tải xuống cho bạn và bệnh nhân nhằm tối ưu hóa xử trí béo phì. Khám phá những công cụ để hỗ trợ người bệnh trong hành trình giảm cân; từ cung cấp thông tin về béo phì đến vẽ biểu đồ lịch sử cân nặng và đặt mục tiêu có ý nghĩa nhằm gia tăng cơ hội duy trì giảm cân ở người bệnh. Bạn cũng có thể tìm thấy một tập hợp đầy đủ những tài nguyên đào tạo y khoa và bài giảng để hỗ trợ việc học hỏi liên tục và tiếp cận những hướng dẫn điều trị béo phì

Góc ban biên tập

Góc ban biên tập

Đọc bài báo từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhiều kinh nghiệm, như chuyên gia béo phì. Mỗi bài báo được phát triển bởi ban biên tập của chúng tôi từ những người có sức ảnh hưởng và nhằm mục tiêu hỗ trợ bạn trong xử trí bệnh nhân béo phì, bao gồm một loạt chủ đề và tin tức

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Khám phá những hướng dẫn điều trị béo phì và khuyến cáo xử trí cân nặng