Chính sách bảo mật

THÔNG BÁO VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Thông Báo này sẽ giải thích cách VADE và/hoặc Novo Nordisk xử lý (như thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ) các dữ liệu cá nhân của bạn theo nội dung của Thông Báo này và yêu cầu của luật áp dụng.

 

 1. CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN VỀ BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ một trong các nguồn sau:

 • Trực tiếp từ bạn
 • Từ các công ty khác trong tập đoàn Novo Nordisk
 • Từ các đối tác kinh doanh hoặc các đối tác bên ngoài
 • Từ các nguồn có thể được truy cập công khai khác

 

 1. TẠI SAO CHÚNG TÔI CẦN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 

 • Phản hồi các câu hỏi và yêu cầu cung cấp thông tin của bạn
 • Để giải quyết các khiếu nại về chất lượng hoặc phản ứng phụ liên quan đến các sản phẩm dược của Novo Nordisk
 • Thực hiện các cuộc phỏng vấn như là một phần của quá trình tuyển dụng
 • Tuân thủ luật lao động và/hoặc quy trình tuyển dụng lao động
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi với bạn theo hợp đồng
 • Tổ chức sự kiện hoặc hội thảo
 • Phát hành các tài liệu tiếp thị và tổ chức sự kiện
 • Hoàn tiền ứng trước lại cho bạn
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi

 

 1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO CỦA BẠN MÀ CHÚNG TÔI SẼ XỬ LÝ?

Cho các mục đích được nêu ở Phần 2, chúng tôi có thể xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau:

 

 • Thông tin liên hệ (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email)
 • Thông tin tài chính (số tài khoản ngân hàng, mã số thuế)
 • Thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp (ví dụ, tên và số điện thoại của thành viên trong gia đình)
 • Chi tiết hoặc số xác định danh tính cá nhân (ví dụ số hộ chiếu, ngày sinh và năm sinh)
 • Dữ liệu liên quan đến sức khỏe và thông tin điều trị y tế của bạn
 • Các dữ liệu chung và/hoặc thông tin sinh trắc học cho mục đích xác định danh tính
 • Thông tin liên quan đến trình độ học vấn và/hoặc kinh nghiệm làm việc

 

 1. CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Cho các mục đích được nêu tại Phần 2 ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 

 • Các nhà cung cấp hoặc đơn vị bán hàng hỗ trợ hoạt động của công ty chúng tôi (ví dụ như các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ CNTT, các tổ chức tài chính và các công ty luật)
 • Các công ty trong tập đoàn Novo Nordisk (ví dụ như trụ sở của Novo Nordisk hoặc công ty liên kết của chúng tôi tại các quốc gia khác)
 • Các cơ quan công quyền, bao gồm các cơ quan về y tế và/hoặc cơ quan quản lý nhà nước
 • Các công ty dược phẩm khác, nếu có phản ứng phụ được xem là liên quan đến (các) sản phẩm của họ

 

 1. CHÚNG TÔI SẼ LƯU DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích xử lý dữ liệu và tuân thủ các quy định của luật áp dụng, nhưng không ít hơn 2 năm, và sẽ xóa khi các dữ liệu đó không còn cần thiết.

 

 1. CÁC CÂU HỎI VÀ QUAN NGẠI LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CỦA BẠN.

Bạn luôn có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại +84 28 3915 3636 hoặc email VietnamDPO@novonordisk.com về các câu hỏi hoặc quan ngại liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

 

 

 1. Mục đích thông tin

Nội dung được trình bày trên trang web này chỉ được trình bày cho mục đích thông tin. Trang web không cung cấp cho bạn lời khuyên hoặc cáo khuyến dưới bất kỳ hình thức nào và không nên dựa vào làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hoặc hành động nào. Bạn nên tham khảo ý kiến của các cố vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thích hợp liên quan đến khả năng áp dụng của bất kỳ khía cạnh cụ thể nào của nội dung. Đặc biệt, không có gì trên trang web này cấu thành lời mời hoặc đề nghị đầu tư hoặc giao dịch vào chứng khoán Novo Nordisk. Hơn nữa, trang web cung cấp thông tin được lựa chọn về các bệnh và cách điều trị. Những thông tin như vậy không nhằm mục đích tư vấn y khoa. Thông tin trên trang web này không thể thay thế cho lời khuyên của một nhân viên y tế. Nếu bạn có, hoặc nghi ngờ có, bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ đa khoa hoặc các chuyên viên y tế đủ được cấp phép phù hợp.

 

 1. Thông tin được cung cấp ”nguyên trạng”

Thông tin trên trang web này được cung cấp ‘nguyên trạng’ và chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngụ ý về bảo đảm khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, tính khả dụng, chức năng và tuân thủ luật pháp hiện hành. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chấp nhận rủi ro rằng thông tin có thể không đầy đủ hoặc không chính xác hoặc có thể không đáp ứng nhu cầu hoặc yêu cầu của bạn.

 

 1. Từ chối trách nhiệm pháp lý

Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, Novo Nordisk cũng như các nhà cung cấp nội dung cho trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương nào phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc không thể truy cập trang web này hoặc từ sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp ở đây. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, trừng phạt và đặc biệt hoặc các thiệt hại khác, mất cơ hội, mất lợi nhuận hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào. Giới hạn này bao gồm thiệt hại hoặc xâm nhập do virus, có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của bạn.

 

 1. Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam và Novo Nordisk; xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có quyền kiểm soát các chính sách bảo mật của các trang web đó. Tuyên bố bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

 

 1. Các trang web liên kết với chúng tôi

Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam và Novo Nordisk không xác nhận các trang web liên kết đến các trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web được thích này hoặc kiểm soát thông tin mà người dùng có thể chọn cung cấp cho các trang web này.

 

 1. Thay đổi

Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam và Novo Nordisk có quyền thay đổi, sửa đổi, thay thế hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của hoặc có thể hạn chế quyền truy cập hoặc ngừng phân phối trang web này bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.

 

 1. Bản quyền và sử dụng nội dung

Nội dung của trang web này là tài sản của Novo Nordisk và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo và sản phẩm được hiển thị trên trang web này được bảo vệ trên toàn thế giới và không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trong số này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Novo Nordisk. Bạn có thể tải xuống nội dung của trang web này, tuy nhiên, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Không được phép sửa đổi hoặc sao chép thêm nội dung. Nếu không, nội dung không được sao chép hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác.

 

 1. Sử dụng câu hỏi và nhận xét

Bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác, bao gồm bất kỳ ý tưởng, phát minh, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết nào bạn có thể chuyển tiếp đến trang web này hoặc bằng cách khác đến Novo Nordisk, bằng điện tử hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, trên cơ sở không bí mật và sẽ trở thành tài sản của Novo Nordisk, mà Novo Nordisk không hạn chế có thể sử dụng theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào,  bao gồm phát triển, sản xuất và /hoặc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ.

 

 1. Luật áp dụng

Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này và nội dung của trang web này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo Luật Đan Mạch