Những hiệp hội và tổ chức về béo phì

Xem thêm những hiệp hội và tổ chức về béo phì bằng những đường dẫn bên dưới

Australia và New Zealand

Hiệp hội béo phì Australia và New Zealand

Canada

Hội béo phì Canada

Châu Âu

Hội liên hiệp nghiên cứu Béo phì Châu Âu

Toàn cầu

Mạng lưới chính sách Béo phì

Toàn cầu

Liên đoàn Béo phì thế giới

Anh

Hội liên hiệp nghiên cứu Béo phì

USA

Hội Liên Hiệp Các Nhà Nội Tiết Lâm Sàng Hoa Kỳ

USA

Hiệp Hội Phẫu Thuật Giảm Cân và Chuyển Hóa Hoa Kỳ

USA

Hội Nội Tiết

USA

Hội Liên Kết Hành Động Vì Béo Phì

USA

Hội Liên Hiệp Y Khoa Béo Phì

USA

Liên Minh Béo Phì Chiến Lược Vượt Qua và Phòng Ngừa

USA

Hội Béo Phì

USA

Nhóm Thực Hành Ăn Uống Kiểm Soát Cân Nặng

 

HQ21OB00014, ngày được phê duyệt: Tháng 12/2021

Điều này có giá trị cho bạn không?

Những bài viết liên quan

Tác động tiêu cực của COVID-19 và những biện pháp phòng ngừa có liên quan tới nguy cơ tim mạch – chuyển hóa

Tác động tiêu cực của COVID-19 và những biện pháp phòng ngừa có liên quan tới nguy cơ tim mạch – chuyển hóa

**Địa chỉ thư tín: Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  y khoa Soo Lim, Khoa Nội, Đại học Y khoa, Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Đại học Quốc gia Bundang, Seoul, Seongnam, Hàn Quốc, 82, Gumi-ro, 173 Beon-gil, Bundang-gu, Seongnam 13620, Hàn Quốc  E-mail: limsoo@snu.ac.kr,  Điện thoại: + 82-31-787-7035; Fax: +82-31-787-4051  HQ21OB00125, Ngày phê duyệt: Tháng 6/ […]