Béo phì là bệnh mạn tính: Những ảnh hưởng đến sức khỏe

Béo phì: một bệnh mạn tính

Béo phì nh hưng đến 650 triu ngưi trưng thành trên toàn thế gii - tương đương khong 13% dân stoàn cu. 1 Béo phì đưc các tchc y khoa trên thế gii công nhn là mt bnh mn tính cn đưc qun lý và điu trlâu dài. 2-6 Nghiên cu (ACTION IO)* là nghiên cu quan sát toàn cu vNhn thc, Chăm sóc và Điu trtrong Qun lý Béo phì đtìm hiu các rào cn đi vi vic qun lý và điu trbéo phì đã cho thy 68% ngưi bnh béo phì và 88% nhân viên y tế tin rng béo phì là mt bnh mãn tính. 7

Mc dù cngưi bnh béo phì và nhân viên y tế đu công nhn béo phì là mt bnh mn tính, nó vn chưa đưc chn đoán và điu trđy đ: 8-10

Nhng nguyên nhân nào khiến béo phì là mt bnh mn tính ?

Bnh béo phì vn chưa đưc hiu rõ, chưa đưc chn đoán và điu trđy đcó thdo nguyên nhân gây bnh là tác đng hip đng ca nhiu yếu t. Nhng yếu tnày bao gm sinh lý, tâm lý, di truyn, môi trưng hoc kinh tế xã hi, trong đó nhiu yếu tkhông ththay đi đưc. 11,12

Môi trường:

Nhiu khía cnh trong môi trưng ca chúng ta có thgóp phn vào sphát trin ca bnh béo phì, bao gm tiêu thkhu phn ăn ln hơn, ít hot đng thcht do thi gian sdng màn hình thiết bđin ttăng và thc phm không lành mnh ngày càng phbiến và càng dtiếp cn 13

Di truyền:

Mt sngưi có khuynh hưng phát trin bnh béo phì do di truyn, tùy thuc vào tin sgia đình. 13

genetic.png

Sinh lý:

Cân bng năng lưng là mt cơ chế phc tp do não chi phi, vi tín hiu đu vào tcác hormon ngoi vi đưc gii phóng tđưng tiêu hóa, tuyến ty và mô m, phi hp vi nhau đđiu hòa sthèm ăn và tiêu hao năng lưng 14

brain.png

Tâm lý:

Căng thng, 13 chán nn13  và ri lon tâm lý 135 có liên quan đến vic ăn nhiu hơn và có thgóp phn vào sphát trin ca bnh béo phì 13.15

psychological-disorder.png 

Kinh tế - xã hội:

Nơi sinh sng, tình trng xã hi và thu nhp cũng có thể ảnh hưng đến khnăng phát trin bnh béo phì 12,16

socio-economic.png

*Nhn thc, Chăm sóc và Điu trBéo phì - Nghiên cu Quan sát toàn cu(ACTION IO) là nghiên cu quc tế đu tiên điu tra các rào cn đi vi vic qun lý béo phì nhng ngưi bbéo phì và các chuyên gia chăm sóc sc khe 11 quc gia trên toàn thế gii (Úc, Chile, Israel, Ý, Nht Bn, Mexico, Rp Saudi, Hàn Quc, Tây Ban Nha, UAE, Anh). Tng cng có 14.502 ngưi mc bnh béo phì và 2.785 chuyên gia chăm sóc sc khe đã hoàn thành cuc kho sát. 7

 • Nguồn tham khảo

  1.     World Health Organization. Obesity and Overweight Factsheet no. 311. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Last accessed: October 2020.

  2.     Mechanick JI, Garber AJ and Garvey WT. American Association of Clinical Endocrinologists’ Position Statement on Obesity and Obesity Medicine. Endocrine Practice. 2012;18:642–648.

  3.     Allison DB, Downey M, Atkinson RL, et al. Obesity as a Disease: A White Paper on Evidence and Arguments Commissioned by the Council of The Obesity Society. Obesity. 2008;16:1161–1177.

  4.     Frühbeck G, Sbraccia P and Nisoli E. 2015 Milan Declaration: A Call to Action on Obesity - an EASO Position Statement on the Occasion of the 2015 EXPO. Obesity Facts. 2016;9:296–298.

  5.     American Medical Association. A.M.A Adopts New Policies on Second Day of Voting at Annual Meeting. Obesity as a Disease. Available at: http://news.cision.com/american-medical-association/r/ama-adopts-new-policies-on-second-day-of-voting-at-annual-meeting,c9430649. Last accessed: October 2020.

  6.     Bray GA, Kim KK, Wilding JPH, et al. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obes Rev. 2017;18:715–723.

  7.     Caterson ID, Alfadda AA, Auerbach P, et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019; 21:1914-1924

  8.     Colby SL and Ortman JM. Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014 to 2060, Current Population Reports, P25-1143, U.S. Census Bureau, Washington, DC, 2014. Available at: https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143.pdf. Last accessed: October 2020.

  9.     Centers for Disease Control and Prevention. Obesity and Overweight. Available at: https://www.cdc.gov/nchs/fastats/obesity-overweight.htm. Last updated on June 13, 2016. Last accessed: October 2020.

  10.  Ma J, Xiao L, Stafford R. Adult Obesity and Office-based Quality of Care in the U.S. Obesity (Silver Spring). 2009;17(5):1077–1085.

  11.  Wright SM and Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging. 2012;37:730–732.

  12.  National Institutes of Health. Clinical Guidelines On The Identification, Evaluation, And Treatment Of Overweight And Obesity In Adults. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ob_gdlns.pdf. Last accessed: October 2020.

  13.  NIH. What causes overweight and obesity? Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/obe/causes . Last accessed: October 2020.

  14.  Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. N Engl J Med. 2011;365:1597–1604.

  15.  Collins J and JE B. Behavioral and Psychological Factors in Obesity. The Journal of Lancaster General Hospital. 2009;4:124–127.

  16.  Pampel FC, Denney JT and PM K. Obesity, SES, and economic development: a test of the reversal hypothesis. Soc Sci Med. 2013;74:1073–1081.

HQ21OB00104, Ngày phê duyệt: Tháng 12/ 2021

 

Thông tin này có hữu ích cho bạn không?

Những bài viết liên quan