Tính toán ảnh hưởng béo phì

Điều này có giá trị cho bạn không?